Start

Vi som arbetar på BSC

Digitalt stöd för konferensen/eventet

Anmälningshantering, inbjudan och webbplats.
 

Anmälningshantering, inbjudan och webbplats.

Låt ditt event/konferens få en egen hemsida, skicka en snygg inbjudan per mail och ta emot anmälningarna på ett smidigt och professionellt sätt. BSC har ett eget system för detta digitala stöd som heter ”George” – han är fantastisk!

SÅ HÄR FUNGERAR DET
Först så skapar vi din webbsida för eventet/konferensen och lägger in det formulär du vill att deltagarna ska fylla i vid anmälan. Sedan tar vi fram en inbjudan, och när du är nöjd med resultatet så laddar vi upp namn och epostadresser till dem du vill bjuda in. Systemet hjälper sedan till med att skicka inbjudningar, påminnelser och hantera anmälningarna. Om du vill kan du själv vara inloggad och se deltagarnas respons online, ta ut listor i excel, mm – eller så hjälper vi dig med det.

FÖRDELAR MED DIGITALT STÖD FÖR EVENTET
+ Kommunicera med de inbjudna på ett professionellt sätt.
+ Tidsbesparing och avlastning, du slipper själv hålla koll på allt.
+ Välj om det ska vara öppet för alla att anmäla sig eller bara för en sluten grupp.
+ OSA-datumet styr utskicken och anmälan.
+ Du kan när som helst se information online om inbjudna och anmälda.
+ När anmälningstiden gått ut får du en komplett lista i Excel.
+ Administrering av allergier, passinformation, transfer, rumsfördelning, aktivitetsval, mm.
+ Riktad kommunikation, t ex påminnelse endast till de som inte svarat.
+ Finns även på engelska.

DEMO OCH EXEMPEL
Eventsida och anmälan till BSC visningsresa Kroatien
Inbjudan per mail
Webbsida Konferens

DET HÄR INGÅR I STANDARDPAKETET
För att BSC ska kunna erbjuda ett fast och attraktivt pris för tjänsten så har vi ett standardpaket som innehåller det som behövs för inbjudan, anmälnings-hantering och eventhemsida inklusive 4 timmars arbetstid från BSC. Specialanpassningar av systemet och mer hjälp från BSC utöver de 4 timmarna blir tilläggskostnader.  

1. Verktyget kan nyttjas för ett event/en hemsida en gång.
2. BSC sätter upp eventhemsidan, frågeformuläret och inbjudan enligt era önskemål och inom standardpaketet. 4 timmars administrationstid ingår. Arbetstid utöver = 600 kr/tim (för Premiumkunder 485 kr/tim).
3. Skapande av er eventwebbplats med information, flera undersidor, logotype, bilder, formulär, färger, filmer, OSA m.m.
4. Framtagande av en inbjudan (text, bild, logotype.)
5. Framtagande av anmälningsformulär (allergier, val av aktiviteter, osv).
6. Uppladdning i systemet av namn och mailadresser till dem som ska bjudas in.
7. Utskick av inbjudan (per mail).
8. Upp till tre stycken påminnelser för de som ej anmält sig.
9. Du får egen inloggning till systemet för att se status online och ta ut Excel-listor själv.
10. Efter att anmälningsdatum passerats får du komplett lista från BSC i Excelformat.

Det angivna ovan utförs av BSC personal och förutsätter att BSC standardpaket/mall används som grund, men anpassade efter ert företags profil. Samtliga utskick sker digitalt per mail.

Varmt välkommen att kontakta oss på BSC för mer information.